โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

หน้าหลัก

Dashboard

มัธยมศึกษาปีที่ 1 222 จำนวนผู้สมัคร
มัธยมศึกษาปีที่ 4 48 จำนวนผู้สมัคร
ปวช.1 คธ. 34 จำนวนผู้สมัคร
ปวช.1 ยย. 27 จำนวนผู้สมัคร

ขั้นตอนการใช้งานระบบ

ขั้นตอนการสมัคร
  1. ไปที่ เมนูสมัครเรียน
  2. เลือกระดับการศึกษาที่ต้องการสมัครเรียน
  3. กรอกข้อมูลผู้สมัครเรียนให้ครบถ้วน
  4. กดปุ่มบันทึก
ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ
  1. ไปที่ เมนูตรวจสอบสถานะ
  2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัครเรียนลงในช่องค้นหา
  3. กดปุ่มค้นหา
  4. แสดงข้อมูลและสถานะผู้สมัครเรียน

ประชาสัมพันธ์

Photo Photo
.