Dashboard

ขั้นตอนการใช้งานระบบ

ขั้นตอนการสมัครรอบโควต้า
 1. ไปที่ เมนูสมัครเรียนรอบโควต้า
 2. ตรวจสอบสิทธิ์สมัครเรียนรอบโควต้าด้วยหมายเลขประชาชน
 3. กดปุ่มสมัครเรียน
 4. เลือกระดับการศึกษาที่ต้องการสมัครเรียน
 5. กรอกข้อมูลผู้สมัครเรียนให้ครบถ้วน
 6. กดปุ่มบันทึก
ขั้นตอนการสมัครรอบปกติ
 1. ไปที่ เมนูสมัครเรียนรอบปกติ
 2. เลือกระดับการศึกษาที่ต้องการสมัครเรียน
 3. กรอกข้อมูลผู้สมัครเรียนให้ครบถ้วน
 4. กดปุ่มบันทึก
ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะ
 1. ไปที่ เมนูสถานะการสมัคร
 2. เลือกรอบสมัครและใส่หมายเลขประชาชนผู้สมัครเรียนลงในช่องค้นหา
 3. กดปุ่มค้นหา
 4. แสดงข้อมูลและสถานะผู้สมัครเรียน
 5. ดาวน์โหลดใบสมัค (หากได้รับอนุมัติ)
ประชาสัมพันธ์
Responsive image
Responsive image